ALLUDOOR 075

  • In bài này

- Trọng lượng 6.5Kg/m2
- Sơn cao cấp AKZO NOBEL, màu  gghi sần
- Kích thức cữa tối đa: 36 m2 (rộng 6m x cao 6m).
- không ô Lỗ thoáng 
- Phụ kiện:bọ bịt đầu nan được làm bằng nhựa kỷ thuật đặc biệt chống lão hóa